Kontakt

PILA OSEČANY s.r.o.
Osečany 31, 264 01 Sedlčany

pila.osecany@seznam.cz

p. Pšenička 739 160 694 – vedoucí výroby

p. Válek 739 160 691 – sušené řezivo, palubky, plotovky, podlahovky

p. Kučera ml. 739 632 448 – truhlářská výroba, drobná doprava

p. Kučera st. 605 248 352 – palivové dříví

p. Kučerová 734 833 925 – fakturace

p. Hůša 732 103 508 – vedoucí provozu

27176169
C 102089 vedená u Městského
soudu v Praze